4. Kongres Infektologa Bosne i Hercegovine

Važni datumi

Naziv Datumi
Rok za dostavljanje apstrakta 2012-04-01 00:00:00
Rok za prijavu učešća 2012-04-01 00:00:00
Rok za dostavljanje radova
Početak konferencije 2012-05-30 00:00:00
Završetak konferencije 2012-06-02 00:00:00